Bảng giá – REVIEW 5 SAO GOOGLE & FACEBOOK

1 YEAR
350/Year
✅ 1 week/2 Good Review 5 Star Kèm Hình Ảnh Của Tiệm
✅ Dùng account local guide , nick thật, IP thật.
✅ Nội dung review Chân thực liên quan đến tiệm và service tiệm.
✅ Bao đậu, không mất review, không ảnh hưởng đến business
✅ Upload Thông tin ,hình ảnh cho tiệm phản hồi khách hàng.
Call now: (562)-330-1977
50 REVIEWS
$350
✅ Thời gian tùy chọn, có thể làm nhanh chậm tùy nhu cầu
✅ Dùng account local guide , nick thật, IP thật.
✅ Nội dung review Chân thực liên quan đến tiệm và service tiệm.
✅ Bao đậu, không mất review, không ảnh hưởng đến business
✅ Upload Thông tin ,hình ảnh cho tiệm phản hồi khách hàng.
Call now: (562)-330-1977
100 REVIEWS
$600
✅ Thời gian tùy chọn, có thể làm nhanh chậm tùy nhu cầu
✅ Dùng account local guide , nick thật, IP thật.
✅ Nội dung review Chân thực liên quan đến tiệm và service tiệm.
✅ Bao đậu, không mất review, không ảnh hưởng đến business
✅ Upload Thông tin ,hình ảnh cho tiệm phản hồi khách hàng.
Call now: (562)-330-1977

Bảng giá – CHẠY ADS GOOGLE – FACEBOOK

BASIC
$99/Month
✅ Đưa doanh nghiệp của bạn lên top 10 tìm kiếm trong bán kính 15-20 miles!
✅ Chạy quảng cáo page – bài viết để tiếp cận trực tiếp khách hàng!
✅ Đăng bài chuẩn Seo trên Google, Facebook, Instagram 2 bài mỗi tuần
✅ Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo
✅ Trả lời các phản hồi của khách theo yêu cầu của đối tác
✅ Hỗ trợ quản lí Google Business và xử lí các vấn đề liên quan đến Google Map của tiệm!
✅ Upload Thông tin ,hình ảnh cho tiệm phản hồi khách hàng.
✅ Tuyển thợ giúp tiệm
Call now: (562)-330-1977
ADVANCED
$150/Month
✅ Đưa doanh nghiệp của bạn lên top 10 tìm kiếm trong bán kính 15-20 miles!
✅ Chạy quảng cáo page – bài viết để tiếp cận trực tiếp khách hàng!
✅ Đăng bài chuẩn Seo trên Google, Facebook, Instagram 3 bài mỗi tuần
✅ Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo
✅ Trả lời các phản hồi của khách theo yêu cầu của đối tác
✅ Hỗ trợ quản lí Google Business và xử lí các vấn đề liên quan đến Google Map của tiệm!
✅ Upload Thông tin ,hình ảnh cho tiệm phản hồi khách hàng.
✅ Tăng cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn!
✅ Tuyển thợ giúp tiệm
Call now: (562)-330-1977
PROFESSIONALLY
$200/Month
✅ Đưa doanh nghiệp của bạn lên top 10 tìm kiếm trong bán kính 15-20 miles!
✅ Chạy quảng cáo page – bài viết để tiếp cận trực tiếp khách hàng!
✅ Đăng bài chuẩn Seo trên Google, Facebook, Instagram 4 bài mỗi tuần
✅ Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo
✅ Trả lời các phản hồi của khách theo yêu cầu của đối tác
✅ Hỗ trợ quản lí Google Business và xử lí các vấn đề liên quan đến Google Map của tiệm!
✅ Upload Thông tin ,hình ảnh cho tiệm phản hồi khách hàng.
✅ Tăng cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn!
✅ Tăng lưu lượng truy cập vào trang web
✅ Tuyển thợ giúp tiệm
Call now: (562)-330-1977

Bảng giá – BOOKING ONLINE

Tiệm Dưới 15 Thợ
$40 (Monthly Service Fee)
Đặc Biệt Có Gởi Promotion Cho Khách Khi Tiệm Vào Dịp Lễ
FREE SETUP FEE
There is a discount when using 3 months or more
Call now: (562)-330-1977
Unlimited
$65 (Monthly Service Fee)
There is a discount when using 3 months or more
FREE SETUP FEE
50% OFF MONTHLY FEE
Call now: (562)-330-1977