Quảng Cáo instagram

Quảng cáo Instagram hoạt động có hiệu quả không?

      Với sự hỗ trợ của Trình quản lý quảng cáo Instagram của Tpro Marketing, các quảng cáo của doanh nghiệp trên Instagram sẽ hoạt động liên tục và ổn định.

Forrester nhận định rằng Instagram là nền tảng xã hội khởi chạy quảng cáo có tỷ lệ tương tác cao nhất, đánh bại các tên tuổi lớn như Pinterest, Twitter và thậm chí cả Facebook. Đội ngũ chuyên gia Prodima sẽ lên chiến lược cụ thể cho từng chiến dịch Quảng cáo Instagram phù hợp nhất theo mục tiêu của thương hiệu bạn để có thể tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng như mong muốn. 

 

Và đừng quên: Tất cả quảng cáo trên Instagram phải có chú thích hấp dẫn, ngắn gọn và từ ngữ súc tích không gây khó chịu cho người xem. Các chuyên gia nội dung và quản lý Instagram của Tpro Marketing sẽ làm việc chặt chẽ cùng nhau để lựa chọn từ ngữ phù hợp nhất, cũng như tăng hiệu quả tiếp cận khán giả của bạn.

instagram
$100 / Monthly
☑️ Tạo trang Instagram +Quản lý trang
☑️ Update ảnh ,Viết content bài trên Instagram
☑️ Hỗ trợ tạo promotion ngày lễ up lên instagram
☑️ Chạy quảng cáo instagram trong phạm vi 15-20mile
Click me!
instagram
$200 / Year
☑️ Tạo trang Instagram +Quản lý trang
☑️ Update ảnh ,Viết content bài trên Instagram
☑️ Hỗ trợ tạo promotion ngày lễ up lên instagram
☑️ Hỗ trợ tuyển thợ cho tiệm
Click me!